Belgisch hardsteen

Belgisch hardsteen, ook wel ‘blauwe steen’, ‘arduin’ en ‘petit granit’ genoemd, is een kwalitatief zeer goede natuursteen uit de groep van de sedimentaire gesteenten. Het is een fossiele kalksteen, waarvan de oorsprong meer dan 345 miljoen jaar teruggaat toen een tropische zee dit gebied overspoelde. Door bezinking (sedimentatie) van resten van zeelelies (diertjes met een kalkskelet) heeft zich in de loop van miljoenen jaren een blauwe hardsteenlaag gevormd. De organische materie tussen de fossiele resten geeft de hardsteen zijn karakteristieke grijsblauwe tot grijszwarte kleur.

De Belgisch hardsteen die u hier ziet afgebeeld is gewonnen in de groeves van Carrières du Hainaut in de Belgische provincie Henegouwen. Op hun website kunt u prachtige toepassingen van hardsteen binnen en buiten bekijken. Afhankelijk van de bewerking van hardsteen (of een andere natuursteen) krijgt de steen iedere keer weer een ander uiterlijk.

Natuursteen: ontstaanswijzen en indeling in soorten

Natuursteen is een natuurproduct. Door de verschillende ontstaanswijzen is iedere soort uniek: een ander uiterlijk, andere eigenschappen. De natuursteen waarmee wij werken, is vaak tientallen tot honderden miljoenen jaren oud. Er zijn duizenden soorten natuursteen die meestal worden ingedeeld in drie hoofdgroepen:

  • Stollingsgesteenten, zoals graniet, basalt en diabas: deze zijn ontstaan door afkoeling van vloeibaar gesteente (magma).
  • Sedimentgesteenten, zoals kalksteen, hardsteen en zandsteen: deze zijn ontstaan door de afzetting van steenkorrels of door het neerslaan van kalk, wat vervolgens weer is versteend. Het bezinken gebeurt in lagen. Deze gelaagdheid is nog te zien in de blokken steen die tegenwoordig worden gewonnen.
  • Metamorfe gesteenten, zoals marmer, leisteen en kwartsiet: deze gesteenten zijn ontstaan door een gedaanteverwisseling van de stollings- en sedimentgesteenten onder invloed van temperatuur en druk.

Eigenschappen van natuursteen

De natuursteensoorten verschillen van elkaar in eigenschappen als hardheid, zuur- en vorstbestendigheid, slijtvastheid en polijstglans. Bij de keuze voor een grafmonument, urnenmonument of aanrechtblad zijn dit eigenschappen die moeten worden meegewogen. Vroeger werd er voor grafstenen vaak hardsteen en marmer toegepast. Tegenwoordig worden veel granietsoorten gebruikt. Door hun eigenschappen verweren granietsoorten minder dan hardsteen en marmer. Soms geeft de toepassing de doorslag bij de keuze van een materiaal, soms is de esthetische waarde belangrijker. Wij adviseren u daarom graag bij de keuze van de juiste natuursteensoort.

Onderhoud van natuursteen

De verschillende eigenschappen van natuursteen hebben gevolgen voor de bescherming en het onderhoud. Soms is het nodig een materiaal te impregneren. Op sommige materialen kunnen bepaalde schoonmaakmiddelen beter niet worden gebruikt. U kunt bij ons advies krijgen over het onderhoud van natuursteensoorten en de behandeling van beschadigingen of vlekken. Ook kunt u bij ons terecht voor onderhoudsproducten.